Doneer nu

Sponsor worden?

U kunt op verschillende manieren een gift of donatie doen die aansluit op uw wensen. Zo kunt u een specifiek project sponsoren maar u kunt ook een incidentele donatie verrichten. U kunt uw bijdrage dan storten op rekeningnummer
IBAN NL08 SNSB 0859 2168 96 |BIC SNSBNLA2A ten name van Sarakasi Nederland onder vermelding van “Donatie” .

Maar ook structurele jaarlijks terugkerende giften stellen we uiteraard zeer op prijs. De donatie kan worden gedaan door zowel particulieren als door bedrijven. Ook als vereniging of stichting of is het mogelijk om Sarakasi te ondersteunen. Met de ANBI-status van Sarakasi Nederland kan dit ook nog fiscaal aantrekkelijk zijn. Ook een eenmalige gift kan onder een aantal voorwaarden fiscaal aantrekkelijk zijn. Lees hierover meer bij via de volgende link naar de belastingdienst.

*
*